Šī ir vieta, kur pārdot savu biznesu, iekārtas vai
domēnu un piesaistīt investīcijas

Lietošanas noteikumi

 1. Šie lietošanas noteikumu (turpmāk tekstā “Noteikumi”) nosaka līgumiskās saistības starp Pardodbiznesu.lv (turpmāk tekstā “Pardodbiznesu.lv”, “mēs” un/vai “portāls”) un lietotāju saistībā ar Portāla Pardodbiznesu.lv lietošanu.
 2. Šis Portāls, kā arī saistītie pakalpojumi, kas tiek piedāvāti caur Pardodbiznesu.lv, ir piedāvāti, balstoties uz nosacījumu, ka lietotājs ir iepazinies un piekritis šiem Noteikumiem.
 3. Lietotājs apzinās un saprot, ka Pardodbiznesu.lv nodrošina tikai vidi, kurā var sazināties biznesa pārdevēji un pircēji. Tā rezultātā mēs nevaram nodrošināt publicēto datu patiesumu un neatbildam par jebkādiem zaudējumiem, kas nepatiesas, konfidenciālas un/vai maldinošas informācijas rezultātā ir radušies lietotājam/-iem.
 4. Lietotājs, izmantojot Portālu, piekrīt neveikt sekojošas aktivitātes:
  - Vākt epasta vai cita rakstura Portāla lietotāju informāciju ar mērķi sūtīt “nepieprasītus” epastus vai veikt tamlīdzīgas darbības;
  - Publicēt, izplatīt vai savādāk veicināt pretlikumīgu, aizskarošu un nepiemērotu elektronisku informāciju izplatīšanu (t.sk., attēlus, dokumentus, utml.,);
  - Publicēt un izplatīt informāciju, kas nepieder Portāla lietotājam vai kuras izplatīšanai lietotājs nav saņēmis atbilstošu pilnvaru;
 5. Lietotājs pēc pieprasījuma var pilnībā dzēst savu reģistrācijas informāciju Portālā, tajā skaitā ievietotos sludinājumus, epasta adreses utml.
 6. Jebkura Portālā ievietotā informācija, izņemot lietotāja reģistrācijas informāciju, ir publiska informācija un lietotājs pats ir atbildīgs par konfidenciālas informācijas neizpaušanu trešajām pusēm. Nepieciešamības gadījumā, mēs aicinam lietotājus noslēgt savstarpējus konfidencialitātes līgumus. Portāls neuzņemas nekādas saistības un atbildības par komunikāciju starp lietotājiem un to izraisītām sekām, tajā skaitā radušajiem zaudējumiem.
 7. Izmantojot Portālu un ievietojot biznesa pārdošanas sludinājumus, lietotāji apņemas sniegt patiesu un aktuālu informāciju par savu uzņēmumu, vai uzņēmumu, kuru lietotājs ir autorizēts pārstāvēt. 
 8. Pardodbiznesu.lv apņemas pēc labākās nodrošināt Portāla nepārtrauktu darbību, kā arī informācijas drošību un atjaunojamību (“back-up”), tomēr gadījumā, ja Portāls to nav spējis izdarīt, lietotājs nav tiesīgs celt jebkādas zaudējuma atlīdzības prasības, izņemot, ja Portāls ir pārkāpis atbilstošās Latvijas Republikas likumdošanas normas un parasības.
 9. Pardodbiznesu.lv patur tiesības izmainīt uzņēmuma apraksta un virsraksta tekstu, ja tas nepieciešams sludinājuma skaidrības uzlabošanai.
 10. Pardodbiznesu.lv patur tiesības izdzēst reģistrācijas informāciju un bloķēt piekļuvi jebkuram lietotājam, kas pārkāpj Lietošanas Noteikumus.